Almere On Stage

Het VMBO doet ertoe . We weten hoe belangrijk het is dat jongeren startkwalificaties behalen en happy zijn in wat ze leren en doen. We vinden het belangrijk dat onderwijs deel uitmaakt van de buitenwereld en andersom. We zien On Stage als een gelegenheid om onze betrokkenheid te tonen met ons directe werk en leefomgeving. On Stage heeft niet primair als doel om stageplaatsen te verwerven. Als dat ervan komt is dat prima.

almere-on-stage-5

HET BEROEPENFEEST
Het Beroepenfeest duurde een dagdeel en tijdens rondes van 30 – 45 minuten, gingen leerlingen en beroepsbeoefenaren in gesprek met elkaar over vak en beroep. Wij gaven hen een goed beeld van onze werkdag en lieten hen onze passie voor het vak zien! Er kwamen 3 groepen van circa 300 leerlingen na elkaar op het Beroepenfeest. We spraken met leerlingen over wat ons beroep inhoudt, wat je ervoor moet doen en laten, hoe onze werkdag eruit ziet en wat leuk of lastig is.  Als er een match was  nodigden we de leerling uit op ons bedrijf voor de Doe dag.

DOE DAGalmere-on-stage-4
Boter bij de vis: ter oriëntatie op opleiding, beroep en arbeidsmarkt leggen leerlingen binnen enkele weken een tegenbezoek af bij de beroepsbeoefenaren met wie ze een match hebben gemaakt. De bedoeling is dat leerlingen bij die gelegenheid de kans krijgen om de werkplek te zien en te ervaren. De invulling van de Doe Dag en het aantal leerlingen is voor elke organisatie anders, afhankelijk van de mogelijkheden.  Het is belangrijk dat leerlingen met dit bezoek een goede eerste indruk van ons beroep krijgen.