Sinterklaasgeschenken 2020

Sinterklaas is bij uitstek een goed moment om al onze collega’s, te verrassen en bedanken met een leuk geschenk! Onze Sinterklaas geschenktassen staan weer klaar om verdeeld te worden.

Dit jaar heeft Triple F Security & Services gekozen voor een tweetal geschenken die volledig ten goede komt van goede doelen. Zowel Rotary Almere met hun actie waarvan de volledige opbrengst wordt besteed aan Sinterklaasgeschenken voor de “kinderen van het Voedselloket Almere”, als de Stichting Welzijn Gehandicapten Nederland die met hun opbrengst een onvergetelijke reis voor verstandelijk beperkte kinderen naar Disneyland Parijs organiseert! Wij wensen iedereen een fijne Pakjesavond!

#VLA #RotaryAlmere #SWGN #Sinterklaas #5december #trostsophetteam #pakjesavond #goededoelen

Wil jij ook iets doneren aan deze goede doelen? Klik op de linkjes hieronder! 

https://www.swgn.nl/ 

www.banketstavenactie.nl 

Verander je wachtwoord dag 24 november

Wachtwoorden zijn de sleutel tot persoonlijke informatie. Het is dan ook van groot belang dat deze persoonlijke informatie goed beveiligd is, een sterk wachtwoord is dus onmisbaar. Valkuilen voor een sterk wachtwoord zijn namen, geboortedata en adressen, deze informatie is makkelijk te achterhalen via sociale media. Bij het bedenken van een sterk wachtwoord zijn de volgende vuistregels goed om in gedachten te houden: 

 1. Gebruik een wachtwoord van minimaal 8 tekens
 2. Stel nooit één woord als wachtwoord in
 3. Gebruik minimaal 1 woord en cijfercombinatie die alleen u kent
 4. Gebruik geen post-its om uw wachtwoord op te schrijven

Dit zijn nogal wat eisen voor een sterk wachtwoord. Een paar tips om uw wachtwoord makkelijker te onthouden: 

 • Verzin in plaats van een woord een zin. Vaak zijn zinnen makkelijker te onthouden. Je hoeft geen leestekens te gebruiken, maar dit kan het wel nog moeilijker maken om het wachtwoord te achterhalen.
 • Gebruik een password manager, dit is een programma dat al je wachtwoorden onthoud en opslaat, maar kan ook zelf wachtwoorden genereren. U hoeft dus alleen het hoofdwachtwoord te onthouden om toegang te krijgen tot al uw wachtwoorden. Kies bijvoorbeeld LastPass, een van de meest veilige & handige manier om jouw wachtwoorden te beveiligen: https://www.lastpass.com/password-generator 

https://wachtwoordbewust.nl/wachtwoordtips/

https://tweakers.net/

https://www.om.nl/

Einde Project Taart Hillson / Dura Vermeer Bachweg Amersfoort

In opdracht van de Alliantie heeft Dura Vermeer Bouw Hengelo in samenwerking met dvdp architecten 4 flats gesloopt. De oude portiekflats die er stonden hebben plaats gemaakt voor drie moderne appartementengebouwen. Deze plannen maken deel uit van Amersfoort Vernieuwt. Hierbij werkt de Alliantie samen met de gemeente Amersfoort en collega-corporatie Portaal. Doel van Amersfoort Vernieuwt is het op veel gebieden prettiger maken van het leven in een aantal bestaande wijken. Het wonen bijvoorbeeld, maar ook het samenleven en de voorzieningen in de wijk.

Hoofduitvoerder Frank Benerink (Dura Vermeer) heeft vanochtend de “Einde Project 🎂” in ontvangst genomen, die aangeboden is door onze collega Sydney. Bijzonder aan het project aan de Bachweg is de hoge ambitie qua parkeerproblematiek en duurzaamheid. Zo hebben ze gasloos en bijna energieneutraal gebouwd!

Triple F Security & Services heeft ruim 11 maanden in opdracht van Hillson de bouwplaats portier mogen leveren. Onze bouwplaats portier heeft naast de logistieke ondersteuning een taak in de aanwezigheidsregistratie, controle op PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) en VCA op de bouwplaats. 

Wij wensen de aanstaande bewoners van de Bachweg veel woonplezier op deze prachtige locatie en bedanken Hillson en Dura Vermeer voor de prettige samenwerking.

Hillson – Dura Vermeer – Triple F Security & Services een ijzersterke combinatie!

#veiligheid #BHV #VCA #bouw #service #toegangscontrole #veiligwerken #trostsophetteam

@TripleFsec / Dura Vermeer Bouw Hengelo /  Hillson B.V. en dank aan Sterk Brood & Banket, volg hen via Instagram @sterkbroodbanket  of Facebook!

Ook klant worden bij Triple F Security

Vrijdag de 13e, tijd voor een Last Minute Risk Assessment!

Vandaag is het vrijdag de 13e, volgens veel bijgelovigen de dag van het “ongeluk”. Ook bij onze security werkzaamheden komen we wel eens ongelukkige momenten tegen. Om deze ongelukken te voorkomen bestaat de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) 1. Wat ga ik doen? 2. Heb je de juiste gereedschappen? 3. Zijn er gevaren? Kan je deze wegnemen? 4. Heb ik mijn PBM’s ? Is alles veilig; start met werken.

LMRA is een korte beoordeling van de risico’s van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten gaan.

Medewerkers die bij een (werk)plek aankomen moeten zich bewust zijn van de gevaren en risico’s. Door voorafgaand aan de werkzaamheden een LMRA uit te voeren, ontstaat er veiligheidsbewustzijn over alle veiligheidsrisico’s. Zo moet er ook bekeken worden of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen.

‘Bezint eer ge begint’

#FridayThe13th  #LMRA  #VCA #veiligwerken 

Week van de Veiligheid – Borging

Borging Week van de Veiligheid

Als afsluiter van deze week van de veiligheid willen we het hebben over borging. Hoe zorgen wij ervoor dat de weerbaarheid van onze medewerkers gewaarborgd blijft binnen ons bedrijf?

Borging Weerbaarheid

Triple F hecht veel waarde aan het coachen van onze medewerkers. Wanneer het voor de werknemer duidelijk is wat er van ze verwacht wordt en ze weten dat ze gesteund worden zal dit ook doorwerken in het zelfvertrouwen en daarbij dus ook de weerbaarheid.

Met als eindresultaat een excellente uitvoering van hun taken. Vanuit onze ervaring en kennis van onze beveiligers  zijn wij in staat om de juiste medewerkers te selecteren voor de juiste uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. 

Hierin is ook “herhaling” erg belangrijk, het is immers één ding om te weten wat er van je verwacht wordt, maar het echt uitvoeren wanneer het nodig is, is weer iets anders. Hierin adviseren wij dus ook altijd om bijvoorbeeld regelmatig BHV oefeningen, zoals ontruimingen, uit te voeren zodat iedereen ook scherp blijft over de verwachte taken en handelingen.

‘Do you know what you are doing, or do you think you know what you are doing?”

 

Tijdens de Week van de Veiligheid behandelen we elke dag een onderwerp die van toepassing kan zijn in je dagelijkse praktijk. Volg Triple F Security via social media via:

Facebook

LinkedIn

Instagram of

Twitter

Week van de Veilgheid – Cyber Security

Cyber Security Week van de Veiligheid

Ransomware, Phishing, Malware en Hacking. Dit zijn allemaal risico’s die in deze tijd, zeker in de huidige situatie waar er veelal thuis gewerkt wordt, groter worden en ook steeds vaker voorkomen. Online weerbaarheid wordt hierdoor een steeds belangrijker thema.

Online weerbaarheid

Triple F Security heeft in samenwerking met @blastcybersecurity een risicoanalyse gemaakt voor ons bedrijf. Gebaseerd op de uitkomsten van de analyse zijn er maatregelen getroffen die onze online weerbaarheid vergroot hebben. 

Checken of jouw online weerbaarheid goed geregeld is? Kijk op https://www.blastcsc.nl/ voor de mogelijkheden voor jou bedrijf!

Tijdens de Week van de Veiligheid behandelen we elke dag een onderwerp die van toepassing kan zijn in je dagelijkse praktijk. Volg Triple F Security via social media via:

Facebook

LinkedIn

Instagram of

Twitter

Week van de Veiligheid – Aandacht doet Wonderen

Aandacht doet Wonderen Week van de Veiligheid

Aandacht Doet Wonderen heeft verschillende onderdelen, wij maken onderscheid tussen “Social Awareness” en “Situational Awareness”.

Social Awareness

Met Social Awareness doelen wij op het kunnen begrijpen van elkaars behoeftes / belangen en het kunnen inleven in de belevingswereld van een ander. Dit vertalen wij bijvoorbeeld in aandacht voor ons personeel en hun behoeften. Wat hebben zij nodig om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren? 

Wanneer er signalen vanuit de werkvloer komen, reageren wij hierop. Dus niet alleen de signalen ontvangen, maar er ook op acteren is een belangrijke stap in het vergroten van de weerbaarheid.

Communicatie is een belangrijk onderdeel van social awareness. Het kunnen uitleggen op een eerlijke en open manier, ook over situaties waar we weinig of geen invloed op hebben. Pictogrammen kunnen hierbij helpend zijn (COVID om het actueel te houden)

Situational Awareness

Situational awareness betekent dat je bewust de omgeving in de gaten houdt en weet wat er in de huidige situatie speelt, zodat je de afwijkingen kunt herkennen. Hierbij zijn oplettendheid, observeren en anticiperen belangrijke aspecten. Weet je waar je bent, wat er gebeurd en wat mogelijk afwijkende situaties zijn? Zeker in de aankomende donkere dagen is het belangrijk om die bewustwording te vergroten. Afwijkende situaties kunnen bijvoorbeeld zijn:

   • Iemand die blijft hangen rondom het winkelcentrum terwijl de winkels al dicht zijn
   • Iemand die foto’s maakt van toegangslocaties / camera’s en andere beveiligingsvoorzieningen.

Tijdens de Week van de Veiligheid behandelen we elke dag een onderwerp die van toepassing kan zijn in je dagelijkse praktijk. Volg Triple F Security via social media via:

Facebook

LinkedIn

Instagram of

Twitter

Week van de Veiligheid – Event Security

Event Security Week van de Veiligheid

“Je denkt zeker dat je heel wat bent, vuile kl**tz*k!” Dit is een uitspraak die herkenbaar is voor een Event Security Officer. Tijdens grote muziekfestivals, voetbalwedstrijden of concerten bestaat er de kans dat je te maken krijgt met bezoekers die bijvoorbeeld onder invloed zijn van drugs of alcohol, zich niet houden aan de regels en hieruit volgend agressief gedrag vertonen. 

Event Security

Als Event Security Officer ben je vaak het eerste gezicht of aanspreekpunt waar bezoekers mee in aanraking komen. Het is dan ook belangrijk om te weten wat je bevoegdheden zijn en op wie je kan rekenen als een situatie escaleert.

Daarom is een duidelijk briefing vooraf erg belangrijk. Hierin bespreken we de verwachting van de dag uit, zoals het aantal bezoekers, het bezoekersprofiel , Line up van de artiesten en bijbehorende eventuele risico’s en hoe we daarop handelen. 

Door ons Triple F Principe – FIRM, FAIR & FRIENDLY – zorgen we ervoor dat jouw evenement door bezoekers een nog betere ervaring wordt. Neem contact op voor meer informatie.

Tijdens de Week van de Veiligheid behandelen we elke dag een onderwerp die van toepassing kan zijn in je dagelijkse praktijk. Volg Triple F Security via social media via:

Facebook

LinkedIn

Instagram of

Twitter

Week van de Veiligheid – Opleidingen

Opleidingen Week van de Veiligheid

Gisteren hebben we het gehad over het handelen in een onverwachte situatie. Wij als Triple F vinden het belangrijk om te investeren in onze medewerkers en ze de juiste kennis en expertise mee te geven om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit zorgt ervoor dat we elkaar durven aan te spreken op bijvoorbeeld onoplettendheid, een onveilige situatie en eventuele calamiteiten die hieruit kunnen ontstaan.

Opleidingen

Om dit te waarborgen doen wij onder andere;

  • Een jaarlijkse herhaling BHV; dit doen wij al geruime tijd in samenwerking met PARU opleidingscentrum in Almere. In deze cursus is er ook extra aandacht voor de rol die je mogelijk speelt in een BHV organisatie. Ook krijgen de medewerkers zelf de kans om de les te sturen door het bespreken van situaties die zij zelf hebben ervaren. 
  • Voor de medewerkers die werkzaam zijn op de bouwplaatsen wordt er in samenwerking met PARU een VCA cursus en het bijbehorende certificaat verzorgd. De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers(VCA), is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit geeft de medewerkers de handvatten en tools om mogelijk onveilige situaties sneller te signaleren en adequaat op te handelen.
  • Wij geven medewerkers de mogelijkheid om mee te doen aan een cursus “omgaan met agressie”. Hierin wordt er gewerkt aan de weerbaarheid van de medewerkers en wordt er door middel van praktijkoefeningen aandacht aan besteed.
  • Elke twee jaar geven wij een Continuing Professional Development training. Deze dag bestaat uit 5 workshops waarin een verdiepingsslag wordt gemaakt over de onderwerpen die actueel zijn voor de werkzaamheden die wij uitvoeren. Hierbij krijgt de medewerker de kans om zelf met suggesties te komen over eventuele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld Proactief beveiligen of Crowd Management

Geïnteresseerd in de mogelijkheden mbt een BHV of VCA cursus voor uw medewerkers? Neem vrijblijvend contact met @Paruoc op!

Tijdens de Week van de Veiligheid behandelen we elke dag een onderwerp die van toepassing kan zijn in je dagelijkse praktijk. Volg Triple F Security via social media via:

Facebook

LinkedIn

Instagram of

Twitter

Week van de Veiligheid – Onverwachte situaties

Onverwachte situaties Week van de Veiligheid

Ons eerste onderwerp in de week van de veiligheid heeft betrekking tot onverwachte situaties. Een bezoeker van een festival die zich niet houd aan de huisregels, een boze bouwvakker of een ontevreden klant; dit zijn situaties die vragen om een standvastige houding en om mentale weerbaarheid. In de wereld van beveiliging en facility zijn we vaak afhankelijk van onze verbale en non-verbale communicatie. 

Triple F Principe

De-escalerend optreden is hierin essentieel. Het door Triple F ontwikkelde Triple F principe van Firm-Fair-Friendly is een bewezen en gewaardeerd concept en wordt in alle processen toegepast. Firm; Daadkrachtig, Fair; eerlijk en zonder oordeel en Friendly; altijd met een glimlach. Maar hoe de-escaleer je een dergelijke situatie? Het onderstaande stappenplan kan van pas komen in zo een situatie;

 • Kalmeren
 • Grenzen stellen
 • Consequenties aangeven
 • Gesprek beëindigen 

Tijdens de Week van de Veiligheid behandelen we elke dag een onderwerp die van toepassing kan zijn in je dagelijkse praktijk. Volg Triple F Security via social media via:

Facebook

LinkedIn

Instagram of

Twitter