2 april 2017 Hennie Mahn

CPD-dag (Continuing Professional Development)

Op 1 april jongstleden  organiseerde Triple F Security & Services haar CPD-dag. De dag werd georganiseerd in het PARU opleidingscentrum te Almere.  Een leerzame dag die er toe bijdraagt dat we met Triple F de beste service kunnen blijven bieden aan onze opdrachtgevers.

We hadden voor deze dag sprekers vanuit onze eigen organisatie als ook externe vak experts bereid gevonden om hun kennis te delen met ons.

De gekozen onderwerpen zijn naar voren gekomen uit het Medewerker Tevredenheid Onderzoek van November 2016.
Onderwerpen van deze dag waren:

Omgaan met agressie
Afwijkend gedrag constateren
Rechts en wetskennis
Veiligheid op een event (Quickscan)
Alcohol & Drugs, opwindingsdelier
Na het welkomstwoord en de inleiding met betrekking tot het programma, zijn er groepen van de deelnemers gemaakt die elk naar een ruimte gingen om aan de diverse kennissessies deel te nemen.
Per onderwerp hadden we een vak inhoudelijk expert gevonden die de inhoud behandelde, hierbij werd gebruik gemaakt van herkenbare situaties uit de praktijk en hun jarenlange ervaring.

De op deze  dag opgedane kennis zal zeker een meerwaarde opleveren voor onze medewerkers en het werken in en als een team  tijdens de komende evenementen!
Voorzien van een heerlijke, uitgebreide lunch en een borrel na afloop, kijken wij allen terug naar een geslaagde en leerzame dag”. Ruim 50 medewerkers waren geheel vrijwillig aanwezig op deze dag.

Meer weten over Triple F Security & Services en wat wij voor u kunnen betekenen?
https://www.triple-f-security.com/  of  030-8880086