21 september 2017 Hennie Mahn

MILJOENENNOTA-MIDDAG VBA ALMERE

Op woensdag 20 september werd de jaarlijkse VBA Miljoenennotamiddag gehouden. Het Minicongres op deze middag had het thema ‘Almere Works For You’. Verbinding van arbeidsmarkt, bedrijfsleven en onderwijs.

Met een groeiende economie en de diverse pijlers als Floriade, Lelystad Airport en Toerisme groeit ook de stad Almere. Almere moet volop in ontwikkeling blijven om de enorme kansen voor bedrijfsleven, ondernemerschap, werknemers en de stad te benutten.

Almere dient daarvoor o.a. de kansen op de arbeidsmarkt “voor studenten, werkgevers en te (re-)integreren potentiele werknemers ” op alle niveaus te waarborgen en te vergroten. Deze borging zal een extra stimulerende werking hebben op de economische groei van de reeds gevestigde en de nieuw te vestigen bedrijven binnen Almere.

De vraagstukken, bedreigingen en oplossingen hieromtrent zijn divers. Belangrijk is het om hier inzicht in te krijgen, zodat er een duidelijke koers gekozen kan worden.

Tijdens het mini congres ging men dieper in op de verbinding van arbeidsmarkt, bedrijfsleven en onderwijs. Er vond een panel-discussie plaats waarbij de landelijke problematiek tegen het licht werd gehouden en deze vergeleken met de lokale uitdagingen. Met een doortastende gespreksleider werden diverse kansen en bedreigingen aan de kaak gesteld. Daarbij konden de ondernemers in de zaal via stemkastjes hun mening geven over specifieke vraagstukken. Deze werden daarna door een panel besproken.

Triple F Security verzogde de beveiliging van dit jaarlijkse evenement.