Nieuwsbrief januari 2017   ‘Zoveel beveiligers?’

Allereerst gaan we met u in gesprek en kijken we naar het bezoekersprofiel, de programmering en de capaciteit van de betreffende locatie. Of dat nu een bestaande locatie is met een evenementenvergunning of een locatie die normaliter niet als evenementenlocatie gebruikt wordt. De capaciteit hangt niet alleen af van de grootte van de locatie maar ook van de aanwezige noodvoorzieningen zoals voldoende nooduitgangen om de locatie binnen de gestelde tijd veilig te kunnen verlaten.  

Binnen een bestaande evenementenlocatie kijken we daarnaast ook nog naar de inrichting per evenement. De inrichting van een beurs heeft een andere uitwerking op de bestaande noodvoorzieningen dan bijvoorbeeld een personeelsfeest.

Indien de te verwachte bezoekersaantallen in overeenstemming zijn met de capaciteit van de locatie kunnen we verder gaan kijken naar de posities die bezet dienen te worden door beveiligers.nooduitgangverlichting

Posities variëren van toegangscontrole, doorgang naar productiegebied, (nood-)uitgangen, algemeen toezicht, leveranciersingang, VIP-gedeelte tot artiestenbegeleiding. In een productiebespreking nemen we de inrichting en het verloop van het evenement nauwgezet met u door en bespreken we wat de wensen zijn van u als organisator. Aan de hand hiervan komen we tot een inzet die precies is afgestemd op de behoeften van dat specifieke evenement.

 In een beveiligingsplan beschrijven we alle (te verwachte) risico’s en hoe wij daar op inspelen. Ook beschrijven we de maatregelen die we nemen op bouwkundig, informatief en uitvoerend vlak tijdens de verschillende fasen van een evenement ten einde een veilig verloop van uw evenement te waarborgen. Voorts stellen we een briefing op en leggen we de besproken werkzaamheden van de beveiligers vast in verschillende postinstructies.

Wilt u meer weten over hoe u ook uw evenement veilig en ordelijk kunt laten verlopen?

Bel of e-mail ons dan via 030-8880086 of info@triple-f-security.com. Of bekijk onze website voor meer informatie www.triple-f-security.com.


Nieuwsbrief februari 2017  ‘Security Awareness’

SECURITY AWERENESS  (veiligheidsbewustzijn) 

Door alle ontwikkelingen in de wereld zijn we ons steeds meer bewust van onze veiligheid en getroffen veiligheidsmaatregelen in ons dagelijks leven. Zo hebben we vandaag de dag meer begrip voor en zien we meer het nut in van bijvoorbeeld visitaties bij evenementen of op luchthavens. Ook in de online wereld zin we er ons nu wel van bewust dat we bijvoorbeeld niet zomaar op elk linkje moet klikken in een mailtje van een onbekende.

Ook voor beveiligers die van nature toch al met een andere blik naar bepaalde situaties kijken is het met de veranderende dreigingsniveaus een must om hun security awareness te blijven ontwikkelen.

Maar hoe creëer je die security awareness dan?  elevator1-825x340

Wij bieden onze opdrachtgevers aan om hun medewerkers en vrijwilligers die niet belast zijn met veiligheidstaken voorafgaande aan een evenement te briefen op security awareness. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om alertheid op verdachte pakketjes, achtergelaten tassen en personen zonder de juiste accreditaties die een locatie willen betreden.

Investeren in het bewust maken van medewerkers en vrijwilligers door middel van een briefing of training is een goede stap in het veilig houden van een organisatie of evenement. Niet alleen zorgvuldig handelen maar ook weten waarop ze alert moeten zijn, zorgt ervoor dat ze onveilige situaties kunnen signaleren en melden.

De kracht van Security Awareness in de praktijk ligt in herhaling op weg naar een permanente gedragsverandering met de focus op veiligheid door constant op de risico’s, procedures en voorzorgsmaatregelen te blijven wijzen.

Indien u meer wilt weten over Security Awareness is wellicht het VBeNL Symposium op 10 maart iets voor u om te bezoeken. Het centrale thema tijdens dit symposium is Security Awareness.  Met als dagvoorzitter John van den Heuvel en sprekers uit het werkveld en van politie en marechaussee.

Voor meer informatie klikt u op de volgende link: http://www.eventvbe.nl/programma-2017/

 

 Meer weten over Triple F Security & Services en wat wij voor u kunnen betekenen?

https://www.triple-f-security.com/  of  030-8880086


Nieuwsbrief april 2017  ‘Hoe blijf je scherp?’

CPD-dag ( Continuing Professional Development )

Op 1 april jongstleden  organiseerde Triple F Security & Services haar CPD-dag. De dag werd georganiseerd in het PARU opleidingscentrum te Almere.  Een leerzame dag die er toe bijdraagt dat we met Triple F de beste service kunnen blijven bieden aan onze opdrachtgevers.

We hadden voor deze dag sprekers vanuit onze eigen organisatie als ook externe vak experts bereid gevonden om hun kennis te delen met ons.

De gekozen onderwerpen zijn naar voren gekomen uit het Medewerker Tevredenheid Onderzoek van November 2016.

Onderwerpen van deze dag waren:

  • Omgaan met agressie
  • Afwijkend gedrag constateren
  • Rechts en wetskennis
  • Veiligheid op een event (Quickscan)
  • Alcohol & Drugs, opwindingsdelier

 

 

 

Na het welkomstwoord en de inleiding met betrekking tot het programma, zijn er groepen van de deelnemers gemaakt die elk naar een ruimte gingen om aan de diverse workshops deel te nemen.

Per onderwerp hadden we een vak inhoudelijk expert gevonden die de inhoud behandelde, hierbij werd gebruik gemaakt van herkenbare situaties uit de praktijk en hun jarenlange ervaring.  De op deze  dag opgedane kennis zal zeker een meerwaarde opleveren voor onze medewerkers en het werken in en als een team  tijdens de komende evenementen!

Voorzien van een heerlijke, uitgebreide lunch en een borrel na afloop, kijken wij allen terug naar een geslaagde en leerzame dag”. Ruim 50 medewerkers waren geheel vrijwillig aanwezig op deze dag.

 

Meer weten over Triple F Security & Services en wat wij voor u kunnen betekenen?

https://www.triple-f-security.com/  of  030-8880086