10 april 2015 Hennie Mahn

NVS-NVL organiseert congres over de toekomst van loopbaanontwikkeling en leerlingenzorg

Op 9 april 2015 organiseerde de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) een congres over loopbaanontwikkeling en leerlingenzorg anno 2025. Het congres heeft als titel Met het oog op morgen en vindt plaats in het nieuwe TivoliVredenburg te Utrecht.

Nadenken over de toekomst

Passend onderwijs, het vernieuwde vmbo, doorlopende leerlijn LOB, het studievoorschot: de ontwikkelingen in het onderwijs volgen elkaar in rap tempo op. Op decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren hebben deze ontwikkelingen een grote impact. Zij moeten zich continu aanpassen en krijgen nauwelijks de kans om na te denken over de toekomst van hun eigen werk. Die kans krijgen deelnemers op 9 april wel.

Zelf een bijdrage leveren

Als deelnemer levert u een actieve bijdrage aan de toekomst van het onderwijs. Onder leiding van dagvoorzitter Jaap Robben gaat u in discussie met kopstukken uit het veld van Onderwijs (VO-Raad / MBO Raad), Overheid (OCW) en Ondernemers (MKB). Psychoanalyticus Paul Verhaeghe en cultuurinnovator Jef Staes prikkelen u om vanuit een ander perspectief naar het onderwijs te kijken. In de pauze kunt u letterlijk uw ei kwijt op de Wand van de Toekomst.

Jubileum

Aanleiding voor het congres is het 50-jarig bestaan van de vereniging. De NVS-NVL zet zich al vijftig jaar in om begeleiders in het voortgezet onderwijs te informeren, inspireren, professionaliseren en hun belangen te behartigen. Naast een inhoudelijk sterk programma, zal het congres dan ook een feestelijk karakter hebben. Meer informatie leest u in de jubileumeditie van Bij de Les (komt op 26 maart uit) of op

tivolivredenburg

Voor TivoliVredenburg verzorgde Triple F Services de Medical Responders (EHBO) bij dit evenement.

Tagged: , , , , , , , , , ,