12 november 2020 Martijn Willemse

Vrijdag de 13e, tijd voor een Last Minute Risk Assessment!

Vandaag is het vrijdag de 13e, volgens veel bijgelovigen de dag van het “ongeluk”. Ook bij onze security werkzaamheden komen we wel eens ongelukkige momenten tegen. Om deze ongelukken te voorkomen bestaat de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) 1. Wat ga ik doen? 2. Heb je de juiste gereedschappen? 3. Zijn er gevaren? Kan je deze wegnemen? 4. Heb ik mijn PBM’s ? Is alles veilig; start met werken.

LMRA is een korte beoordeling van de risico’s van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten gaan.

Medewerkers die bij een (werk)plek aankomen moeten zich bewust zijn van de gevaren en risico’s. Door voorafgaand aan de werkzaamheden een LMRA uit te voeren, ontstaat er veiligheidsbewustzijn over alle veiligheidsrisico’s. Zo moet er ook bekeken worden of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen.

‘Bezint eer ge begint’

#FridayThe13th  #LMRA  #VCA #veiligwerken 

Tagged: