9 oktober 2020 Martijn Willemse

Week van de Veiligheid – Aandacht doet Wonderen

Aandacht doet Wonderen Week van de Veiligheid

Aandacht Doet Wonderen heeft verschillende onderdelen, wij maken onderscheid tussen “Social Awareness” en “Situational Awareness”.

Social Awareness

Met Social Awareness doelen wij op het kunnen begrijpen van elkaars behoeftes / belangen en het kunnen inleven in de belevingswereld van een ander. Dit vertalen wij bijvoorbeeld in aandacht voor ons personeel en hun behoeften. Wat hebben zij nodig om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren? 

Wanneer er signalen vanuit de werkvloer komen, reageren wij hierop. Dus niet alleen de signalen ontvangen, maar er ook op acteren is een belangrijke stap in het vergroten van de weerbaarheid.

Communicatie is een belangrijk onderdeel van social awareness. Het kunnen uitleggen op een eerlijke en open manier, ook over situaties waar we weinig of geen invloed op hebben. Pictogrammen kunnen hierbij helpend zijn (COVID om het actueel te houden)

Situational Awareness

Situational awareness betekent dat je bewust de omgeving in de gaten houdt en weet wat er in de huidige situatie speelt, zodat je de afwijkingen kunt herkennen. Hierbij zijn oplettendheid, observeren en anticiperen belangrijke aspecten. Weet je waar je bent, wat er gebeurd en wat mogelijk afwijkende situaties zijn? Zeker in de aankomende donkere dagen is het belangrijk om die bewustwording te vergroten. Afwijkende situaties kunnen bijvoorbeeld zijn:

      • Iemand die blijft hangen rondom het winkelcentrum terwijl de winkels al dicht zijn
      • Iemand die foto’s maakt van toegangslocaties / camera’s en andere beveiligingsvoorzieningen.

Tijdens de Week van de Veiligheid behandelen we elke dag een onderwerp die van toepassing kan zijn in je dagelijkse praktijk. Volg Triple F Security via social media via:

Facebook

LinkedIn

Instagram of

Twitter