8 oktober 2020 Martijn Willemse

Week van de Veiligheid – Event Security

Event Security Week van de Veiligheid

“Je denkt zeker dat je heel wat bent, vuile kl**tz*k!” Dit is een uitspraak die herkenbaar is voor een Event Security Officer. Tijdens grote muziekfestivals, voetbalwedstrijden of concerten bestaat er de kans dat je te maken krijgt met bezoekers die bijvoorbeeld onder invloed zijn van drugs of alcohol, zich niet houden aan de regels en hieruit volgend agressief gedrag vertonen. 

Event Security

Als Event Security Officer ben je vaak het eerste gezicht of aanspreekpunt waar bezoekers mee in aanraking komen. Het is dan ook belangrijk om te weten wat je bevoegdheden zijn en op wie je kan rekenen als een situatie escaleert.

Daarom is een duidelijk briefing vooraf erg belangrijk. Hierin bespreken we de verwachting van de dag uit, zoals het aantal bezoekers, het bezoekersprofiel , Line up van de artiesten en bijbehorende eventuele risico’s en hoe we daarop handelen. 

Door ons Triple F Principe – FIRM, FAIR & FRIENDLY – zorgen we ervoor dat jouw evenement door bezoekers een nog betere ervaring wordt. Neem contact op voor meer informatie.

Tijdens de Week van de Veiligheid behandelen we elke dag een onderwerp die van toepassing kan zijn in je dagelijkse praktijk. Volg Triple F Security via social media via:

Facebook

LinkedIn

Instagram of

Twitter