De huismeester is verantwoordelijk is voor een representatieve, veilige en ordelijke omgeving in en rond uw pand. Huurders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de leefbaarheid in het complex, de huismeester ondersteunt bij deze verantwoordelijkheid. De huismeester fungeert als eerste aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers als het gaat om defecten, storingen of andere problemen. Daarnaast houdt hij zich bezig met (klein) onderhoud, heeft hij een sociale functie binnen de woonomgeving en houdt hij toezicht op de veiligheid.

Huismeesters Triple F Security en Services
Huismeester Triple F Services

“Schoon, Heel, Veilig” met deze drie pijlers in het achterhoofd voeren onze medewerkers de werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden voor een Vereniging van Eigenaren (VVE) of voor winkelcentrum beheerders om zo te zorgen voor een maximaal woongenot en verblijf.   Naast de gebruikelijke huismeestertaken zoals klein technisch onderhoud en reparaties is de inzet van de huismeester ook een middel om door extra toezicht de objectieve en subjectieve veiligheid van bewoners te vergroten. De huismeester vervult daarnaast een belangrijke sociale rol. Zo is hij een aanspreekpunt voor de bewoners / huurders en let hij op signaalgedrag, op basis waarvan hij kan doorverwijzen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan beginnende dementie, slechte verzorging, huiselijk geweld, ondervoeding of eenzaamheid. 

ZULLEN WE EEN KEER KENNISMAKEN?

Bij Triple F Security houden we van koffie & thee en een goed gesprek. We nodigen jou vrijblijvend uit voor een kennismaking. We komen graag bij jou langs, of bezoek ons hoofdkantoor in Nieuwegein (op afspraak).