Privacy Verklaring

Triple F Security BV en Triple F Services BV, gevestigd aan Gelderlandhaven 2-U 3433 PG Nieuwegein, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.triple-f-security.com
Gelderlandhaven 2-U
3433 PG Nieuwegein

(+31) 030 888 0086

Functionaris Gegevensbescherming: FG@triple-f-security.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Triple F Security BV en/of Triple F Services BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Middels website contact via de contact button

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via FG@triple-f-security.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Triple F Security BV en/of Triple F Services BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Triple F Security BV en/of Triple F Services neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Triple F Security BV en/of Triple F Services BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Triple F Security BV en/of Triple F Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Via contact aanvraag op de website is afhankelijk van de vraag
  • Gegevens van medewerkers worden zoals wettelijk bepaald zeven jaar na uitdiensttreding verwijderd.
  • Sollicitatie gegevens worden na afwijzing direct verwijderd. Tenzij uitdrukkelijk verzoek gedaan is vanuit Triple F BV en/of Triple F Services BV om de gegevens in het bestand te mogen houden en na uitdrukkelijke goedkeuring van de betrokkene.

Delen van persoonsgegevens met derden

Triple F Security BV en/of Triple F Services BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Triple F Security BV en Triple F Services BV maakt gebruikt van de volgende cookies.

 

Cookie naam Doel Uitleg
_ga Performance Deze cookie naam is gekoppeld aan Google Universal Analytics – een belangrijke update voor de meer algemeen gebruikte Analytics-service van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een klant-ID. Het is opgenomen in elke pagina met verzoeken in een site en wordt gebruikt voor het berekenen van bezoekers-, sessie- en campagnegegevens voor de site analyserapporten. Standaard is deze ingesteld om na 2 jaar te verlopen.
_gid Performance Deze cookie naam is gekoppeld aan Google Universal Analytics, volgens de documentatie wordt deze gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken – waardoor de gegevensverzameling op sites met veel verkeer wordt beperkt. Het verloopt na 10 minuten.
_gat Performance Deze cookie naam wordt gebruikt voor Google Universal Analytics. Dit lijkt een nieuwe cookie te zijn en vanaf voorjaar 2017 is er geen informatie beschikbaar van Google. Het lijkt een unieke waarde op te slaan en bij te werken voor elke bezochte pagina
wordpress_clef_state

 

 

  WordPress cooking

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Triple F Security BV en/of Triple F Services BV heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar FG@triple-f-security.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Triple F Security BV en/of Triple F Services BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Triple F Security BV en Triple F Services BV nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Arno Titawano,  fg@triple-f-security.com .

Certificering

Triple F Security BV heeft een tweetal certificering uitgegeven door de Nederlandse Veiligheidsbranche:

  • Certificaat Keurmerk Evenementenbeveiliging
  • Certificaat Keurmerk Beveiliging