CPD Dag

Elke twee jaar in maart organiseren wij een CPD dag. Deze dag bestaat uit een plenair deel en 5 workshops. In deze 5 workshops vindt een verdiepingsslag plaats over de onderwerpen die actueel zijn voor de werkzaamheden die wij uitvoeren en worden aangedragen door het personeel zelf. 

Dat houdt niet in dat we ons alleen beperken tot deze CPD dag; in de periode er tussen in zal, indien er interessante (online) trainingen beschikbaar zijn, deze ook gedeeld worden om zo je kennis en ervaring op peil te houden. 

Continues Professional Development dagen

Onze medewerkers staan in de uitvoering centraal. Naast de verplichte opleidingen (Beveiliger, ESO, BHV, EHBO, GPI en VCA) besteden wij veel aandacht aan bijscholingen om op de hoogte te blijven van hetgeen er nog meer speelt in ons vakgebied. Dit doen we o.a. door het houden van 2 jaarlijkse  CPD dagen (Continuing Professional Development); 5 workshops op één dag met relevante onderwerpen mede aangedragen door de medewerkers zelf. Na een plenair deel wordt aan deze gekozen onderwerpen door een vakspecialist in kleine groepen verdere diepgang gegeven.