Maatschappelijk verantwoord ondernemen, SROI, Jeugd, Trees for All

Toen we in 2013 zijn gestart hebben we gezegd dat we een optimale service voor onze klanten en een uitstekende zorg voor onze medewerkers willen bieden. Geen gerommel in de marge met de werkomstandigheden of verloning van deze medewerkers. Zo sloten wij ons aan bij de VBE branche vereniging , zijn wij in het bezit van  2 keurmerken en ondertekende wij het verdrag “Code verantwoordelijk marktgedrag” Om daarmee zowel de service aan onze opdrachtgevers als ook een goede en eerlijke beloning van onze medewerkers te waarborgen. 

Triple F Principe

We stellen ons ten dienste van private en publieke organisaties. Met onze eigen organisatie staan we midden in de maatschappij en willen we kansen bieden aan een ieder met een intrinsieke motivatie om onze opdrachtgevers volgens het Triple F Principe, zoals omschreven in de aanbiedingsbrief, van dienst te willen zijn.  Daar waar nieuw werk ontstaat, ontstaat de mogelijkheid om met structurele banen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te passen en een baan met toekomstperspectief in het vooruitzicht te stellen. Meer mensen dus volwaardig en duurzaam aan het werk helpen op die manier. Wij bieden deze mensen daarom de mogelijkheid tot (om)scholing en persoonlijke ontwikkeling. Iedereen heeft zijn talenten, het is aan ons om die te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Samenwerken

In het kader van verantwoord maatschappelijk ondernemen werken wij door het jaar heen bij verschillende projecten samen met verschillende ROC beveiliging. Met het ROC Flevoland al 3 jaar tijdens de Challenge Almere – Amsterdam en ROC Rijn IJssel in Arnhem tijdens de Bridge to Bridge loop. Daarbij zien wij onze aspirant collega’s niet voor het eerst op de dag(en) zelf op het event maar hebben wij reeds in het voortraject intensief contact en sessies om deze jonge collega’s voorbereiden op hun taak. Hierdoor geven wij hen de mogelijkheid om alvast ervaring op te doen in de praktijk. Zeker het afgelopen jaar zijn er weinig tot geen mogelijkheden geweest om een stageplaats te vinden voor deze aspiranten, dit zou naar onze mening zeker een mogelijkheid zijn voor de Floriade Expo 2022 door deze aspiranten bij het event te betrekken.   

ROC Amsterdam en Triple F Security werken samen
MVO Triple F Security en Services

Sponsoring

De jeugd heeft de toekomst, vanuit een van onze collega kwam de vraag of Triple F Security kon helpen om het team te voorzien van een nieuwe outfit. Hierover hoefden wij niet lang na te denken, jeugdbeweging in een passend tenue geeft veel plezier. Dat bleek ook wel bij de eerste wedstrijd van TEC JO 16-2 waarbij de nieuwe outfit is gepresenteerd. Na een korte uitleg over Firm – Fair – Friendly is de jeugd vol enthousiasme het veld op gegaan en zal tot 2022 in dit tenue blijven spelen. 

Triple F Security ziet SROI niet als een verplichting maar meer als mogelijkheid om verder maatschappelijk betrokken te zijn, ROSI dus! 

Duurzaamheid & diversiteit

Duurzame Inzetbaarheid gaat over het ontdekken en benutten van talenten. We kijken daarbij naar wat mensen meebrengen voor ons als organisatie. Gewaardeerd worden op je kwaliteiten is een stuk prettiger dan afgewezen worden op kwaliteiten die je ontbeert. Ook geven we mensen een reëel beeld van onze organisatie en de uit te voeren werkzaamheden zodat mensen ook gebaseerd daarop een goede keuze voor onze organisatie kunnen maken. Dat maakt de samenwerking waardevoller en duurzamer. Voor de medewerker zelf en voor ons als werkgever. 

Daar waar diversiteit de verschillen tussen mensen benadrukt gaat inclusiviteit voor ons om met veel verschillende mensen een samenhangend geheel te vormen waarbij mensen zich tot elkaar en de organisatie verbonden voelen en zich met elkaar kunnen identificeren. Daarbij is het voor ons niet van belang van welke geslacht, afkomst, geloof of geaardheid deze mensen zijn.

MVO Triple F Security en Services

Diversiteit

We zijn verder van mening dat teveel van dezelfde type medewerkers in een organisatie slecht is voor de continuïteit omdat onderlinge verschillen tussen mensen bijdragen aan de waardecreatie binnen onze organisatie. Diversiteit wakkert vernieuwing van processen en diensten aan. Ons huidige bestand aan medewerkers is daarin het beste bewijs dat mannen en vrouwen van verschillende nationaliteiten, sociale achtergronden of huidskleur, jong en oud, ervaren en onervaren allen gezamenlijk tot een excellente uitvoering van de dienstverlening kunnen komen. Daar waar Triple F Security zo om bekend staat wat mede uitgedragen wordt door onze Mission Statement. 

Duurzame leefomgeving

Duurzaamheid voor de leefomgeving van onszelf en onze kinderen is een belangrijk punt voor ons als organisatie. Door de inzet van onze medewerkers door heel Nederland zijn wij ons ervan bewust om ook hiervoor verantwoordelijkheid te nemen.  Dit doen wij oa door de reisbewegingen te bespreken en onze medewerkers te selecteren rondom de plaats van tewerkstelling, een modern wagenpark om de uitstoot van CO2 te beperken en actief carpool schema’s samen te stellen in de planningsfase van een opdracht waarbij meerdere medewerkers ingezet worden. Daarmee zijn we er nog niet, ondanks de genoemde stappen produceren wij toch nog een hoeveelheid CO2 die wij willen compenseren. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de Nederlandse organisatie Trees for All. Deze organisatie investeert in een groene en gezonde aarde door het planten van bomen om te komen naar een herstel van de natuur en de biodiversiteit.